Journal of Health Study
and Medicine

Journal of Health Study and Medicine (JHSM) to recenzowane czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania własne, jak również metaanalizy oraz prace kazuistyczne związane z medycyną, biologią medyczną i naukami pokrewnymi. W czasopiśmie ukazują się publikacje w języku angielskim.

Redaktor naczelny

dr n. med. Joanna Sułkowska

Zastępcy redaktora naczelnego

dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Jan Krakowiak, dr n. med. Katarzyna Dudek, dr Roman Lewandowski

Sekretarz redakcji

dr n. med. Ireneusz Jurczak

Skład i łamanie

Dominika Świech, Witold Kowalczyk

Korekta językowa

Dominika Świech, Witold Kowalczyk

Konsultant języka angielskiego

prof. dr Thommas P. Massey
(Stany Zjednoczone)

Oprawa graficzna

Marcin Szadkowski

Strona internetowa

Damian Kopka

Wydawnictwo

ul. Kilińskiego 109
90-011 Łódź
tel./fax: (042) 676 25 29 wew. 339
e-mail: wydawnictwo@spoleczna.pl

Autorów
Artykuły
Numerów

Czasopismo

Rada naukowa

dr. hab. n. med. prof. nadzw. UM Jan Krakowiak (Łódź, Polska)
prof. dr hab. Zygmunt Derewenda (Virginia, Stany Zjednoczone)
prof. dr hab. Maria Dynowska (Olsztyn, Polska)
prof. dr hab. Jarosław Dziadek (Łódź, Polska)
prof. dr hab. n. med. Artur Dziak (Warszawa, Polska)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski (Warszawa, Polska)
prof. dr hab. Jacek Lewandowski (Poznań, Polska)
Ghislaine Pellat, PhD ( Grenoble, France)
Ruzena Lukasova, PhD (Brno, Czechy)
Richard Bowater, PhD (East Anglia, Wielka Brytania)

dr hab. n. med. Janusz Płomiński (Warszawa, Polska)
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Rąpała (Warszawa, Polska)
dr hab. Małgorzata Stasińska (Szczecin, Polska)
dr hab. Danuta Witkowska (Wrocław, Polska)
dr hab. Katarzyna Sygit (Szczecin, Polska)
dr n. med. Dominika Cichońska-Rzeźnicka (Łódź, Polska)
dr n. o zdrowiu Adam Rzeźnicki (Łódź, Polska)
prof. Sandra C. Buttigieg, FFPH (UK) (Msida, Malta)
dr. Ellen Kuhlmann (Medical School Hannover, Niemcy)
prof. Axel Wolf (University of Gothenburg, Sahlgrenska Academy, Szwecja)

Recenzenci

prof. Robert Wells (Texas A&M University, Houston, Stany Zjednoczone)
prof. Anna Płuciennik (Thomas Jefferson University,Filadelfia, Stany Zjednoczone)
dr hab. n. med. Rafał Poręba (Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska)
prof. Wlodek J. Kulesza (Blekinge Tekniska Hogskola, Karlskrona, Szwecja)
prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk (Uniwersytet Medyczny, Łódź, Polska)

prof. dr hab. Jan Fiedurek (Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej,Lublin, Polska)
prof. dr hab. n. med. Jan Kowalski (Uniwersytet Medyczny, Łódź, Polska)
prof. dr hab. Kazimierz Madaliński (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska)
dr hab. Paweł Stączek (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
dr hab. Edyta Paradowska (Polska Akademia Nauk, Łódź, Polska)

Chcesz zostać autorem?

Informacje dla autorów

Zasady publikowania

Wzór recenzji

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

Oświadczenie "ghostwriting"

Zasady etyki publikacyjnej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów publikacji

Licencja

Wszystkie artykuły umieszczone na stronie internetowej czasopisma Journal of Health Study and Medicine publikowane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.